"De wijsheid zit in jezelf."
Ontmoeten

Privacyreglement Zuiver Ondernemen

Dit is de privacyverklaring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van P&C Innovatieve Projecten BV, met als handelsnaam Zuiver Ondernemen. Gevestigd in de gemeente Venray en kantoorhoudende te Venray 5804AV, Noorderhof 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16044093, hierna te noemen: Zuiver Ondernemen.

Vanzelfsprekend hecht Zuiver Ondernemen veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Als je zelf met ons contact opneemt of als wij contact met jou opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring lees je hoe we omgaan met jouw gegevens en met jouw privacy.

 

Welke gegevens verzamelen wij van je en waarom doen wij dit?

  • Contactformulier

Via het contactformulier kom je in contact met ons. Op het contactformulier laat je de volgende persoonsgegevens achter: naam, emailadres en een korte toelichting. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op grond van jouw toestemming en met als doel om in contact met elkaar te komen.

  • Het aanvragen van een gratis 1 op 1 sessie

Voor de aanvragen van een gratis 1 op 1 sessie met Christel vul je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoon en antwoord op enkele vragen in. Deze persoonsgegevens worden verzameld en hiermee wordt de 1 op 1 sessie voorbereid.

  • Ervaringen

Op onze website plaatsen we ervaringen van deelnemers over Zuiver Ondernemen. Op de hoofdpagina word je ervaring gedeeld met je voor- en achternaam, professionaliteit en foto of een kort filmpje waarin jij geïnterviewd wordt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld op basis van je toestemming met als doel om bezoekers te inspireren en te informeren over Zuiver Ondernemen.

  • Nieuwsbrieven

Voor het aanmelden van de nieuwsbrief hebben we je voor- en achternaam, en emailadres nodig. Met je toestemming worden deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt met als doel om je tips, inspiratie, blogs en nieuws te sturen.

 

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor verschillende categorieën hanteren we verschillende bewaartermijnen. Voor het contactformulier worden je persoonsgegevens bewaard totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Daarna verwijderen we deze persoonsgegevens na zes maanden. Op deze manier kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Voor nieuwsbrieven bewaren we je persoonsgegevens drie maanden nadat jij je hebt afgemeld. Voor de aanmelding van een 1 op 1 sessie of als je training of programma hebt afgenomen hanteren we een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor de belastingdienst.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies dien je eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. Je kunt jouw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

 

Jouw recht op duidelijke informatie over wat wij met jouw persoonsgegevens doen

Je hebt het recht Zuiver Ondernemen te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij Zuiver Ondernemen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is je inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. Je dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Op de kopie van je identiteitsbewijs kun je het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken en op je paspoort kunt je de strook met letters en cijfers aan de onderzijde zwart maken. Indien je jouw verzoek kenbaar maakt en Zuiver Ondernemen geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Zuiver Ondernemen jouw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Zuiver Ondernemen hebben ontvangen.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Zuiver Ondernemen jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Zuiver Ondernemen wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Zuiver Ondernemen treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Links naar andere websites

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Zuiver Ondernemen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Zuiver Ondernemen raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Wijziging van het privacy beleid

Zuiver Ondernemen behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.

Zuiver Ondernemen raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Zuiver Ondernemen er alles aan doen je per email en via de websites te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

 

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of Zuiver Ondernemen wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  • Verantwoordelijke: Christel Hafmans
  • E-mail: Christel@Zuiver Ondernemen.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.